จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

ระบบงาน

................................................................................................ ..................................... - ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
   และผู้รับบำเหน็จบำนาญ
   สามารถลงทะเบียนเพื่อ
   ขอรับรหัสผ่านระบบ e-Filing
   สำหรับตรวจสอบข้อมูล
   บุคลากรภาครัฐได้
  
ที่นี่ 
 
- KTB Corporate Online

 กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.


 

 
 


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170